[email protected]
+48 690093100
Infolinia jest czynna codziennie, w godzinach od 10:00 do 20:00
Menu Zamknąć
0 0 zł
Twój koszyk jest na razie pusty
Strona Główna Warunki akcji „Wymiana nieudanych prezentów po Świętach Bożego Narodzenia“

Warunki akcji „Wymiana nieudanych prezentów po Świętach Bożego Narodzenia“

Organizatorem akcji „Wymiana nieudanych prezentów po Świętach Bożego Narodzenia“ (dalej: Akcja”) jest DlaSpania Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14, NIP: 8992713545, zwana dalej „DlaSpania”.

Akcja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

I. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi”) zostały sporządzone zgodnie z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.),oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Warunki handlowe określają zasady akcji „Wymiana nieudanych prezentów po Świętach Bożego Narodzenia ”.

 2. Przedmiotem Akcji mogą być towary wymienione w niniejszych Warunkach handlowych lub wyraźnie oznaczone w chwili składania zamówienia.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego w ramach Akcji jest zapoznanie się z Warunkami handlowymi, Ogólnymi Warunkami Handlowymi DlaSpania, a w przypadku sklepu internetowego – także z Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży. DlaSpania zastrzega sobie prawo do przerwania, ograniczenia lub zaprzestania Akcji w dowolnym momencie. Zmiana ta nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży w ramach Akcji.

 4. Treść Warunków handlowych może zostać zmieniona lub uzupełniona przez DlaSpania. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków handlowych.

 5. Ceny podane w sklepie internetowym DlaSpania nie są cenami obowiązującymi w stacjonarnych salonach sprzedaży DlaSpania i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w stacjonarnych salonach sprzedaży DlaSpania.

 6. Kupujący musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru podlegającego wymianie. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DlaSpania, DlaSpania nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy i funkcjonowania. W związku z tym DlaSpania nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

II. Opis Akcji

 1. DlaSpania oferuje Kupującemu, na warunkach określonych poniżej, możliwość dokonania wymiany zakupionego towaru w okresie od 02. 11. 2023 do 24. 12. 2023. Możliwość wymiany nieudanego prezentu może nastąpić w okresie od 27. 12. 2023 do 31. 01. 2024. Skorzystanie z Akcji w żaden sposób nie ogranicza praw przysługujących Kupującemu na podstawie obowiązujących przepisów.

 2. O ile nie postanowiono inaczej, Akcja dotyczy towarów:
  • Poduszki,
  • Kołdry
  • Materace w rozmiarach 90x200 cm, 160x200 oraz 180x200 cm.

III. Warunki skorzystania z Akcji

 1. Z Akcji może skorzystać Kupujący, będący pełnoletnią osobą fizyczną lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kupujący może skorzystać z Akcji, przy założeniu, że zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:
  1. Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży/zamówienia towaru, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;   

  2. Kupujący nie korzysta z Akcji w sposób niezgodny z Warunkami handlowymi, ani sprzecznie lub w celu obejścia prawa.

  3. W przypadku towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym DlaSpania, Kupujący dokona zwrotu towaru podlegającego wymianie wraz z dowodem zakupu w terminie od 27. 12. 2023 do 31. 01. 2024 w sklepie, w którym zakupił towar podlegający wymianie;

  4. W przypadku towaru zakupionego w sklepie internetowym DlaSpania, Kupujący dokona zwrotu towaru podlegającego wymianie wraz z dowodem zakupu w terminie od 27. 12. 2023 do 31. 01. 2024 na adres: DlaSpania Solvay, Zakopiańska 105, 30-418 Kraków

  5. Towar w ramach Akcji podlega wymianie w przypadku braku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają Sprzedawcy wprowadzenie towaru do dalszej sprzedaży, a w szczególności:
  • towar nie nosi śladów użytkowania,
  • towar posiada nienaruszone, oryginalne opakowanie i jest w takim samym stanie, jak w chwili ich wydania Kupującemu, tj. nie nosi śladów używania,
  • towar jest zwrócony wraz z kompletem akcesoriów, które zostały Kupującemu dostarczone wraz z towarem, włącznie z instrukcją i prezentami.
  • towar posiada oryginalne etykiety identyfikacyjne 
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają Sprzedawcy wprowadzenie towaru do dalszej sprzedaży, Kupujący nie może skorzystać z warunków Akcji. Oceny powyższych okoliczności dokonuje DlaSpania.

IV. Zwrot ceny towaru w przypadku zakupu w sklepie internetowym

 1. W przypadku towaru zakupionego w sklepie internetowym, Kupujący w terminie do 14 dni od dnia doręczenia DlaSpania towaru podlegającego wymianie, otrzyma email z voucherem na kolejny zakup, który zrealizować można tylko w sklepie internetowym; voucher będzie wystawiony na kwotę zgodną z ceną zapłaconą przy kupnie towaru podlegającego wymianie.

 2. Voucher jest ważny i można z niego skorzystać w terminie do 29. 02. 2024.

V. Zwrot ceny zakupionego towaru w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym

 1. W sytuacji, w której towar podlegający wymianie został zakupiony w sklepie stacjonarnym, Klient korzystając z warunków Akcji ma możliwość wyboru jakiegokolwiek innego towaru z asortymentu DlaSpania. Cena towaru, na który wymieniony zostanie towar podlegający wymianie, musi być co najmniej w tej samej wysokości co cena towaru podlegającego wymianie. Przy wyborze droższego towaru ewentualną różnicę w cenie między towarem podlegającym wymianie a wybranym zamiennikiem, Klient uiści bezpośrednio w sklepie w chwili dokonania wymiany.

VI. Postanowienie końcowe

 1. Warunki handlowe akcji „Wymiana nieudanych prezentów po Świętach Bożego Narodzenia“ obowiązują od 02. 11. 2023.